szkolenia dla firm – nauka polskiego

Szkolenia dla firm
Zapewniamy wysoką skuteczność szkoleń dzięki kursom "szytym na miarę".

Nasza bogata oferta obejmuje zarówno zajęcia indywidualne dla kadry zarządzającej, zajęcia indywidualne online, jak też kursy grupowe dla pracowników w zakresie języka ogólnego, biznesowego lub też specjalistycznego.

Zapewniamy wysoką skuteczność szkoleń dzięki kursom "szytym na miarę". Przed rozpoczęciem szkolenia zawsze dużo uwagi poświęcamy szczegółowej analizie potrzeb i zaplanowaniu cyklu nauczania, a następnie potrzeby i cele stawiane przez Klienta przekładamy na odpowiedni rodzaj i formę kursu.

Określenie poziomu słuchaczy

Precyzyjna ocena znajomości języka przeprowadzana jest na podstawie testu gramatycznego i rozmowy z konsultantem językowym. Taki dwustopniowy system pozwala na dokładne określenie czynnej i biernej znajomości języka. Weryfikacja poziomu przeprowadzana jest w dogodnym dla Klienta terminie i miejscu.

Analiza celów i potrzeb

Konsultanci na podstawie rozmów ze słuchaczami przeprowadzają analizę potrzeb, tj. ustalają sfery wymagające poprawy oraz zagadnienia tematyczne, które powinny być uwzględnione w programie szkolenia. Dodatkowo rozmowy z przedstawicielem działu szkoleń Klienta umożliwiają nam poznanie celów i założeń szkolenia stawianych przez Klienta.

Dobór lektorów

Dobierając lektorów prowadzących kurs dla danej grupy bierzemy pod uwagę zarówno ich doświadczenie w danej dziedzinie (np. biznes, bankowość, prawo etc.), jak i osobowość tak, aby jak najlepiej spełniali oczekiwania Klienta.

Przygotowanie programu i materiałów

Na podstawie danych uzyskanych z analizy potrzeb opracowujemy szczegółowy program nauczania, który uwzględnia również wszelkiego rodzaju ograniczenia i uwarunkowania (np. czas, budżet, dyspozycyjność pracowników).
Podręczniki używane w trakcie szkolenia są dobierane pod kątem potrzeb uczestników szkolenia. Stosownie do programu nauczania podręczniki uzupełniamy materiałami dydaktycznymi opracowanymi odpowiednio do poziomu i celu szkolenia.

Monitoring

W trakcie realizacji szkolenia monitorujemy jakość nauczania i stopień realizacji programu. W tym celu kontrolowana jest dokumentacja metodyczna, plany zajęć, przeprowadzane są hospitacje przez metodyka oraz anonimowe ankiety wśród uczestników szkolenia. Z drugiej strony kontrolujemy postępy w nauczaniu poprzez okresowe testy cząstkowe i testy zamykające każdy etap szkolenia.

 
Aby uzyskać szczegółową ofertę napisz: info@glossa.pl

Chcesz dowiedzieć się więcej? sprawdź

Kurs języka polskiego okiem Marek Szaflarski
Marek Szaflarski
DOM-BUD

Stwierdzamy, że zajęcia prowadzone są wysokim poziomie, rzetelnie i w sposób dostosowany do wymagań zamawiającego.

więcej

Masz pytania? Wypełnij formularz lub zadzwoń +48 12 352-12-09.