Polish lessons - poziomy nauczania

Poziomy nauczania języka polskiego dla obcokrajowców
Prowadzimy kursy na wszystkich poziomach zaawansowania – od zupełnych podstaw do poziomu pełnej biegłości językowej

Prowadzimy kursy na wszystkich poziomach zaawansowania – od zupełnych podstaw do poziomu pełnej biegłości językowej, jaką muszą się wykazać np. tłumacze.

Przed rozpoczęciem nauki poprosimy Cię o napisanie testu wstępnego, aby poznać Twoją bierną znajomość polskiego, a następnie jeszcze krótko porozmawiasz z lektorem, abyśmy mogli ocenić, jak radzisz sobie w aktywnym używaniu języka. W ten sposób możesz być pewny, że będziesz się uczył w grupie o odpowiednim dla Ciebie poziomie języka. Jeśli nigdy wcześniej nie uczyłeś się polskiego powinieneś wybrać grupę o poziomie zerowym.

Poniżej przedstawiamy Europejski System Poziomów Językowych:

Poziom podstawowy A1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi:

 • stosować proste wyrażenia i podstawowe wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego
 • przedstawiać siebie i innych
 • zadawać pytania dotyczące podstawowych informacji odnoszących się do rozmówcy takich jak: skąd ktoś jest, gdzie mieszka, co lubi, kogo zna, co ma oraz odpowiadać na tego typu pytania
 • prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno i wyraźnie oraz jest gotowy służyć pomocą

Poziom podstawowy A2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi:

 • rozumie wypowiedzi i często używane zwroty odnoszące się do najbardziej istotnych kwestii takich jak: podstawowe informacje dotyczące rozmówcy, rodzina, zakupy, otoczenie, praca
 • potrafi porozumiewać się w typowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na znane tematy
 • potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje
 • potrafi poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego

Poziom samodzielności językowej B1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie:

 • rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, dotyczących znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd.
 • potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, związanych z podróżą do Polski
 • potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne i pisemne na znane lub interesujące ją tematy
 • potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, a także plany i marzenia
 • potrafi krótko uzasadnić i wyjaśnić swoje opinie i zamierzenia

Poziom samodzielności językowej B2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie:

 • rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne
 • rozumie dyskusje, podczas których używa się języka specjalistycznego z zakresu jej specjalności zawodowej
 • potrafi porozumiewać się z rodzimym użytkownikiem języka na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę, nie wymagającą większego wysiłku od żadnej ze stron
 • potrafi formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne odwołujące się do szerokiego zakresu tematycznego
 • potrafi przedstawić swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, wyjaśniając wady i zalety różnych rozwiązań

Poziom biegłości językowej C1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie

 • potrafi zrozumieć trudne i obszerne teksty dotyczące szerokiego zakresu tematów
 • potrafi zrozumieć ukryte znaczenia i podteksty
 • potrafi wypowiadać się płynnie i spontanicznie, swobodnie dobierając właściwych sformułowań
 • swobodnie i skutecznie potrafi posługiwać się językiem zarówno w kontaktach towarzyskich i społecznych, jak też edukacyjnych czy zawodowych
 • potrafi formułować jasne, dobrze skonstruowane, a przy tym szczegółowe wypowiedzi odnoszące się do szerokiego zakresu tematów i złożonych problemów
 • wypowiadając się lub pisząc posługuje się regułami gramatycznymi i zasadami językowymi w sposób wskazujący na bardzo dobre opanowanie języka

Poziom biegłości językowej C2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie:

 • z łatwością rozumie praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta
 • potrafi streszczać i relacjonować informacje pochodzące z różnych (pisanych lub mówionych) źródeł, odtwarzając w sposób spójny i płynny zawarte w nich tezy i wyjaśnienia
 • potrafi wyrażać płynnie, spontanicznie i precyzyjnie swoje myśli, różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych sytuacjach

Chcesz dowiedzieć się więcej? sprawdź

Kurs języka polskiego okiem Ben
Ben
USA

Zdecydowałem się uczyć polskiego przy pomocy e-polish.eu nie bez wątpliwości. Teraz jednak – po dwóch miesiącach nauki – przyznaję była to dobra decyzja. Mając ograniczony czas na naukę program ten daje mi pełną elastyczność. Polecam wszystkim zainteresowanym językiem polskim!

więcej

Masz pytania? Wypełnij formularz lub zadzwoń +48 12 352-12-09.
×
Pracujemy zdalnie

W związku z pandemią COVID-19 biuro i szkoła GLOSSA aż do odwołania będzie pracować wyłącznie w trybie zdalnym. Wszystkie kursy polskiego będą prowadzone online za pośrednictwem platformy e-polish.eu.

Kontakt z doradcami będzie możliwy wyłącznie drogą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie 690 599 520 (kursu polskiego) 505 356 332 lub 506 058 (e-polish.eu) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 16:30.

Przepraszamy za utrudnienia i dziękujemy za wyrozumiałość.