Polish lessons - poziomy nauczania

Poziomy nauczania języka polskiego dla obcokrajowców
Prowadzimy kursy na wszystkich poziomach zaawansowania – od zupełnych podstaw do poziomu pełnej biegłości językowej

Prowadzimy kursy na wszystkich poziomach zaawansowania – od zupełnych podstaw do poziomu pełnej biegłości językowej, jaką muszą się wykazać np. tłumacze.

Przed rozpoczęciem nauki poprosimy Cię o napisanie testu wstępnego, aby poznać Twoją bierną znajomość polskiego, a następnie jeszcze krótko porozmawiasz z lektorem, abyśmy mogli ocenić, jak radzisz sobie w aktywnym używaniu języka. W ten sposób możesz być pewny, że będziesz się uczył w grupie o odpowiednim dla Ciebie poziomie języka. Jeśli nigdy wcześniej nie uczyłeś się polskiego powinieneś wybrać grupę o poziomie zerowym.

Poniżej przedstawiamy Europejski System Poziomów Językowych:

Poziom podstawowy A1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi:

 • stosować proste wyrażenia i podstawowe wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego
 • przedstawiać siebie i innych
 • zadawać pytania dotyczące podstawowych informacji odnoszących się do rozmówcy takich jak: skąd ktoś jest, gdzie mieszka, co lubi, kogo zna, co ma oraz odpowiadać na tego typu pytania
 • prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno i wyraźnie oraz jest gotowy służyć pomocą

Poziom podstawowy A2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi:

 • rozumie wypowiedzi i często używane zwroty odnoszące się do najbardziej istotnych kwestii takich jak: podstawowe informacje dotyczące rozmówcy, rodzina, zakupy, otoczenie, praca
 • potrafi porozumiewać się w typowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na znane tematy
 • potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje
 • potrafi poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego

Poziom samodzielności językowej B1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie:

 • rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, dotyczących znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd.
 • potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, związanych z podróżą do Polski
 • potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne i pisemne na znane lub interesujące ją tematy
 • potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, a także plany i marzenia
 • potrafi krótko uzasadnić i wyjaśnić swoje opinie i zamierzenia

Poziom samodzielności językowej B2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie:

 • rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne
 • rozumie dyskusje, podczas których używa się języka specjalistycznego z zakresu jej specjalności zawodowej
 • potrafi porozumiewać się z rodzimym użytkownikiem języka na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę, nie wymagającą większego wysiłku od żadnej ze stron
 • potrafi formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne odwołujące się do szerokiego zakresu tematycznego
 • potrafi przedstawić swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, wyjaśniając wady i zalety różnych rozwiązań

Poziom biegłości językowej C1

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie

 • potrafi zrozumieć trudne i obszerne teksty dotyczące szerokiego zakresu tematów
 • potrafi zrozumieć ukryte znaczenia i podteksty
 • potrafi wypowiadać się płynnie i spontanicznie, swobodnie dobierając właściwych sformułowań
 • swobodnie i skutecznie potrafi posługiwać się językiem zarówno w kontaktach towarzyskich i społecznych, jak też edukacyjnych czy zawodowych
 • potrafi formułować jasne, dobrze skonstruowane, a przy tym szczegółowe wypowiedzi odnoszące się do szerokiego zakresu tematów i złożonych problemów
 • wypowiadając się lub pisząc posługuje się regułami gramatycznymi i zasadami językowymi w sposób wskazujący na bardzo dobre opanowanie języka

Poziom biegłości językowej C2

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie:

 • z łatwością rozumie praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta
 • potrafi streszczać i relacjonować informacje pochodzące z różnych (pisanych lub mówionych) źródeł, odtwarzając w sposób spójny i płynny zawarte w nich tezy i wyjaśnienia
 • potrafi wyrażać płynnie, spontanicznie i precyzyjnie swoje myśli, różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych sytuacjach

Chcesz dowiedzieć się więcej? sprawdź

Polish lessons wg Bożena Madecka
Bożena Madecka
Luksemburg

Bardzo dobre szkolenie, bo koncentruje się na praktycznych aspektach nauczania języka polskiego jako obcego, dominują warsztaty i ćwiczenia oraz uczymy się od nauczycieli z doświadczeniem i wieloletnią praktyką.

więcej

Masz pytania? Wypełnij formularz lub zadzwoń +48 12 352-12-09.